brev til Nawaz

Brevet til Navaz:

De dypeste og ærbødigste hilsner til Kapeinen på TSS Leonardo

Det er kommet til vår oppmerksomhet at en tidligere kontraktuelt bundet medarbeider fra vårt filmstudio, Arif Singh, har fått seg en god posisjon under Deres kommando. Vi har under lang tid søkt kontakt med Herr Singh, da vi har en mindre kontraktuell detalj utestående. I sin debut-film spilte Herr Singh mot den lovende Frk Sneh Arya (se vedlagte bilde), og vi vurderer nå å videreføre denne romatiske historien i et noe større fromat.

Vi vil selvsagt kompensere både Herr Singh og han nåværende arbeidsgiver med de middler og kompensasjoner som kan anskaffes innenfor studioets budsjetter. Filmingen er planlagt startet i løpet av 6-12 måneder og for å integrere Herr Singhs nye karrierevei og mulige fysiske endringer i den sammenheng ser vi for oss filming på en av de nyere Terra Koloniene.

Korfan Babu
Eier og Direktør
Babu-Dalal Studio
Mumbai

Vedlegg:

FrkArya.jpg

brev til Nawaz

FATE Space AndersHkonGaut