Åsgard

Åsgard – Den første utpost.

Når man kom til Åsgard lå det et brev til Nawaz

Åsgard

FATE Space AndersHkonGaut