FATE Space

Den store butlerjakten (og besøk i Vilani-space)

Claire og Nikolay forenes i ønsket om sin helt egen butler, som kan fikse og ordne alt som bør fikses og ordnes i et hjem (eller på et romskip). De intervjuer Pitambar Singh, en feiende flott butler som også viser seg å være fetteren til Arif.

Arif er dypt ulykkelig ved tanken på slektninger på skipet, og setter ned foten. Nikolay og Claire furter. Pitambar tar en snikmanøver og klager til sin mamma via brev, som så klager til Arifs mamma som deretter skriver en flammende epistel til sin slaskete sønn som ikke vil hjelpe andre slektninger opp og frem her i livet! Det hele ender opp med at Pitambar får være butler, men foreløpig bare på basen.

Det blir etterhvert et møte med Major Chen, som kan fortelle at EMIS på en måte er oppløst. Vi skal ikke lengre drive med etterretning, men heller jobbe med forskning og undersøkelser og snille ting. Og så skal vi rapportere alt vi kan tilbake til henne på hyggelige postkort. Dette er jo totalt annerledes enn etterretning, og skiller seg fra spionasje på opptil flere viktige punkt som vi kan komme tilbake til senere en gang.

VI får også ei oppgaveliste vi kan plukke fra, og etter en enorm mangel på koordinasjon ender vi opp med å undersøke Ortodensiene, en mystisk minor-rase som hører til i Vilanienes område. Vi raser avgårde.

Vel fremme i en av de store byene hos Vilaniene dumper Nikolay borti en gammel prof-kompis på universitetet, og de begynner ivrig å planlegge en ny doktorgrad sammen! Arif og Nawaz undersøker mulighetene for å få ymse strøjobber som kanskje kan frakte oss nærmere det avsperrede systemet der Ortodensiene visstnok bor. Claire sikler på vilansk installasjonskunst som bare krever tre-fire kvadratmeter på skipet vårt, og bruker etterhvert Nikolays tilgang til universitetets datasystemer for å hente ned en artikkel som den vilanske proffen har skrevet. Noen alarmer går muligens, og det hemmelige politiet dukker etterhvert opp, men velger å bare henge rundt.

Etterhvert drar man uten at det skjer noe mer fælt, og setter kursen mot Åsgard… der noen visstnok krangler om noe..

Comments

hegeoss

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.