Verden

Et forsøk på å beskrive hele spillet og hva vi vil,har av idéer og vet om verden

Game Name: ???

Setting/Scale: SciFi, middels hard. Halv-episk skala med mye personlig innimellom.

Current Issue 1: Menneskeheten er “på prøve” i Galakserådet.

Impending Issue 1: “Noe skummelt er på gang” (som bare GMen vet, foreløpig)

Om verden (beskrivelsesmessig):
Menneskeheten er ganske ny i space. Vi klarte helt på egen hånd å få opp farten på romskip nok til at det er plausibelt å reise på tokt internt i solsystemet og på to av Jupiters måner fant man en innretning som så ut til å trenge kraft. Når man fikk startet opp begge innretningene så ble det projisert ut en midlertidig singularitet og 4 astronauter uten familie ble sendt frem mot singulariteten i TSS Noah. Etter 4 uker returnerte de med beskjed om at de hadde funnet et nytt solsystem. Og en ny singularitetsnode.

Vi har etter hvert truffet noen alien raser (de får egne sider når det blir relevant) og ikke minst har noen meget dyktige politikere og diplomater klart å manøvrere menneskeheten inn i Galakserådet. Det skal i prinsippet representere alle intersystem-raser, men har stort sett vært statisk i flere milennier. Nå har menneskene dukket opp og skapt uro i systemet.

Places (får egne sider):

Jorda
TSS Leonardo

Organisasjoner: (Får egne sider)
EMIS
Barysav Inc

Folk (får karakterark).
Ariel Chang

Verden

FATE Space AndersHkonGaut