TSS Leonardo

Dette er skipet som EMIS har utsyrt gjengen med.
Foreløpig er ikke alle kabiner og lugarer fordelt…

1_Screen_Shot_2015-09-15_at_6.00.38_PM.png
1_Screen_Shot_2015-09-15_at_6.00.51_PM.png
1_Screen_Shot_2015-09-15_at_6.01.11_PM.png

TSS Leonardo

FATE Space AndersHkonGaut