Jorda

Vår alles kjære hjemplanet.

Styres av en (ganske svak) sentralregjering og mange (sterke og ofte lokale/nasjonsbaserte) Megacorper.

Current Issue: Ekte Spacers holder sammen (Det er ansett som Dannet og Utviklet å ha en solid forankret, sentralregjering som i det minste tar seg av alt utenriks og er en enhetlig front for hele rasen/riket.

Current Issue: Profitt vs etikk – hvor går grensen for hva man gjør for profitt.

Impending issue: Hvor skal menneskenes posisjon i space være?

Jorda

FATE Space AndersHkonGaut