EMIS

EMIS, eller Earth Military Inteligence Service, er sentralregjeringens militære etterretning, fra gammelt av. Etter at Jorda fikk kontakt med resten av galaksen så har EMIS gradvis utvidet ansvars- og interesseområdene sine. De fikk tidlig gehør for at militærpolitiet skulle være utøvende lovhåndhevere utenfor planeter og kolonier med godt etablerte styresett. I tillegg har de tatt på seg proaktive etterretningsoppgaver og rene utforskningsoppgaver, men stort sett kun i forbindelser med steder hvor det finnes intelligent liv.

Leder for EMIS rapporterer direkte til Generalsekretærens råd, til daglig til Romfartsministeriet. Så snart det er noe som krever mer bredde eller oppmerksomhet settes “triumviratet” som rapporteringspunkt: Romfarts- Forsvars- og Utenriks-ministeriene.

EMIS er militært organisert, men har en topptung rang-fordeling siden de fleste agenter og spesialister har offisersgrader. Rangordningen respekteres (eller håndheves) heller ikke veldig sterkt. Er man ansvarlig agent så er det svært sjelden man blir forsøkt overstyrt med rang (i alle fall internt).

EMIS

FATE Space AndersHkonGaut