Tag: Romskip

Results

  • TSS Leonardo

    Dette er skipet som EMIS har utsyrt gjengen med. Foreløpig er ikke alle kabiner og lugarer fordelt... [[File:565764 | class=media-item-align-none | 1_Screen_Shot_2015-09-15_at_6.00.38_PM.png]] [[File:565765 | class=media-item-align-none | …