FATE Space

Romskip i space-nød

Introduksjon og oppstart

Etter litt endelig karaktergenerering var alle PCene lykkelig ombord i en rekonfigurert troppetransport på vei til EMIS-basen på Gehenna. Plutselig gikk alarmen, dører og luftsluser ble låst, flere lekasjer i romskipet ble oppdaget og noen hadde sluppet ut stridsgass (en ganske mild sort) produsert av Barysaav Inc.

Etter litt jobbing mot sikkerhetssystemet så oppdaget man at docking-bay og en korridor hadde blitt sprengt åpne (mot rommet) og mens noen stakk av i 2 escape pods stod 4 igjen og skjøt på heltene. Det gikk ikke så bra for de 4.

Så kom PCene seg frem til Gehenna via escape-pod og troppetransportberging. Og der fikk de avlagt rapport om mannskap men “glødende grønne øyne” og eksplosjoner og slikt. Og de ble gitt kommandoen over TSS Leonardo. Første oppdrag for Spesialgruppe Renessanse er å undersøke rykter om rom-piratvirksomhet.

Comments

Karen har en formening om at de skjøt spesifikt etter Nicolay. Vi tok vevs- og blodprøver av de fire, men prøvene overlevde ikke oppholdet i escape-poden.

Romskip i space-nød
AndersHkonGaut

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.